Co Vám jsme schopni nabídnout?

Ve zkratce se jedná zejména o technicko-administrativní energetické služby. Blíže je tato rozepsané na samostatné stránce s popisem služeb externího energetika.

Potřebujeme toto řešit externím pracovníkem?

To už záleží na konkrétních požadavcích Vaší společnosti a mj. i na citlivosti změny cen energií na chod Vaší společnosti. Rozhodně se tato služba nehodí pro každou společnost. Důvodům proč nás oslovit se věnuje níže tato stránka.


Pro řízení energetického hospodářství Vaší organizace je potřebná jak znalost trhu s energiemi, tak i aktuálně platných a ideálně také připravovaných legislativních předpisů. Jen tak nebude Vaše organizace mít zbytečně vysoké náklady na dodávku energií a zároveň se budete schopni průběžně připravovat na plánované změny v oblastech energetiky.

S ohledem na v současné době probíhající změny v energetice, kdy na trhu společně fungují původní energetické subjekty vyrábějící el. energii ve stabilních zdrojích, a masivně se rozvíjející obnovitelné zdroje, se tak zvyšují požadavky na podpůrné služby externi_stranka zajišťující stabilitu soustavy, ale také požadavky na přenosovou soustavu. Jedním z důsledků toho je plošný nárůst ceny el. energie externi_stranka (také v důsledku nárůstu ceny emisních povolenek) a snaha nejen podniků o úsporu energií případně jejich lokální výrobu.

V důsledku těchto požadavků jsou tak průběžně novelizovány zákony mající vliv na oblast energetiky, úspor energie nebo ochrany ovzduší:


Kromě těchto zákonů jsou také samozřejmě aktualizovány nebo přímo vydávány nové prováděcí vyhlášky těchto zákonů, jako i nařízení vlády nebo české technické normy (ČSN).

Nenechte se proto probíhajícím vývojem zaskočit a podívejte se na nabídku nabízených služeb: